Noordkop Opvoedondersteuning

verbinden vanuit eigen wijsheid

 
 


Gordon communicatietraining voor ouders


Een goede relatie met kinderen wil iedereen. Maar hoe kom je tot wederzijds respect en openheid in de relatie met kinderen? Je kunt je gefrustreerd of machteloos voelen door het gedrag van je kinderen. Jonge kinderen willen niet eten of niet naar bed. Oudere kinderen zijn het oneens over het tijdstip van thuiskomen na een feestje. Niet zelden leidt dit tot een woordenwisseling, resulterend in oplossingen waarbij een van beide verliezer is. Vaak blijven beide partijen ontevreden en vol onbegrip achter. Duidelijke communicatie kan veel voorkómen.

Noordkop Opvoedondersteuning verzorgt geautoriseerde  trainingen gebaseerd op de communicatiemethode van de ontwikkelingspsycholoog Dr. Thomas Gordon.

De Gordonmethode® is vooral bekend geworden als methode voor effectieve communicatie tussen ouders en (jonge) kinderen. Het doel is om de relatie tussen opvoeder en kind te verbeteren zodat er meer respect ontstaat voor elkaars behoeften en standpunten. 

De Gordon communicatietraining biedt niet alleen praktische vaardigheden maar ook een duidelijk raamwerk, waarmee de deelnemer in de praktijk zelf kan bepalen welke vaardigheden in welke situatie het meest effectief zijn. Na de training zult u ervaren dat u minder in conflictsituaties met uw kind, maar ook uw partner, collega of vriendin belandt. 

 

Inhoud 

Elke week ligt de nadruk op een andere vaardigheid van de Gordonmethode. Door de opbouw van de training kunt u de inzichten meteen in de praktijk toepassen. 


De nadruk van de vaardigheden ligt op:

  • Zó luisteren, dat kinderen zich begrepen voelen
  • Zó praten, dat kinderen ook jou begrijpen
  • Zó conflicten oplossen, dat niemand verliest
  • Zó afspraken maakt, dat iedereen zich er aan houdt
  • Leren omgaan met verschil in waarden

 

Werkwijze

De training bestaat uit 8 bijeenkomsten van 2,5 uur. Een groep bestaat uit minimaal 8 en maximaal 15 opvoeders. Elke deelnemer ontvangt een eigen werkboek waarin naast de theorie, voorbeelden en opdrachten staan.  Er wordt op vele manieren geoefend met de theorie en er is volop aandacht voor de eigen praktijk. Na afloop van de 8 bijeenkomsten ontvangt u een certificaat. De training kan op elke locatie plaatsvinden. 


Kosten

Er zijn kosten verbonden aan de training van 8 bijeenkomsten.  De tarieven hangen onder meer af van de locatie en verschillen daardoor.


Volgende training

Op de Facebookpagina staat wanneer er een nieuwe training start. Uiteraard kunt u ook het contactformulier invullen voor meer informatie.


Gordon communicatietraining voor pedagogisch medewerkers

Ik kan voor uw kinderopvang organisatie de Gordon training voor pedagogisch medewerkers op uw locatie verzorgen. Informeer gerust naar de kosten en de mogelijkheden. Uw medewerkers ontvangen een eigen werkboek en na afloop wordt bovendien een certificaat uitgereikt. 


Kijk voor meer informatie over Gordontrainingen op  http://www.gordontraining.nl